Opłaty

Opłaty za egzaminy:

Egzamin mistrzowski -  1422,00 złote

Egzamin czeladniczy -    711,00 złotych

Egzamin sprawdzający-  237,00 złotych  

 

- Egzamin czeladniczy poprawkowy -    356,00 złotych

- Egzamin mistrzowski poprawkowy -   711,00 złotych 

- Wydanie duplikatu świadectwa -           26,00 złotych