Góra menu

Porada Prawna

Porada prawna

Informujemy, iż od marca w każdy pierwszy piątek miesiąca w

Krotoszyńskiej Izbie Rzemieślniczej

można bezpłatnie uzyskać poradę prawną dotyczącą prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Informacje i porady będą udzielane pomiędzy godziną 9 a 12.

Ważne

Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza informuje, że wnioski o egzamin czeladniczy powinny zostać złożone w biurze Izby do 15 lipca 2017 roku. Wszelkie dokumenty znajdują się w zakładce do pobrania a cennik w zakładce Egzaminy.

Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza

4 czerwca 2016 r. uroczyście otwarto Krotoszyńską Izbę Rzemieślniczą. O godz. 11.00 biskup kaliski Edward Janiak sprawował mszę św. w kościele p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła, po której poświęcił i odsłonił tablicę pamiątkową w Cechu Rzemiosł Różnych - siedzibie Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej.

Czytaj więcej: Krotoszyńska Izba Rzemieślnicza